Menu

Rungčių taisyklės

VILNIAUS RAJONO BENDRUOMENIŠKUMO ŠVENTĖ „JUODŠILIŲ RUDUO“

TAISYKLĖS

RENGINYS BUS VYKDOMAS PAGAL TUO METU GALIOJANČIOS RIBOJIMUS IR REIKALAVIMUS SUSIJUSIUS SU COVID-19 PANDEMIJA

                                                       I. SMIGINIS

Dalyvauja individualiai vyrai ir moterys. Dalyviai meta metą į taikinį penkias serijas po tris metimus. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal surinktų taškų sumą. 1-3 vietas užėmę dalyviai apdovanojami medaliais. Registracija info@sportorenginiai.lt

                                                    II. FUTBOLAS 4×4

Vaikų futbolo turnyras kuri organizuoja Vilniaus rajono futbolo mokykla 

Dėl varžybų sistemos, nuostatų ir amžiaus grupių prašom kreiptis –ČIA

                                                    III. TINKLINIS 4×4

Varžybų vykdymo sistema:

 • Komandos sudėtis: 5 dalyviai (2 merginos būtinos)
 • Žaidžiama 4 prieš 4 (komandoje -2 merginos,2 vaikinai).
 • Varžybų sistema priklausys nuo varžybose dalyvaujančių komandų skaičiaus.

 Varžybų vykdymo vieta ir laikas:

 • Varžybos vykdomos Juodšilių stadione 2021 09 25
 • Varžybos vykdomos pagal patvirtintą varžybų tvarkaraštį po galutinio komandų skaičiaus
 • Varžybų pradžia – 10 val.

    Nugalėtojų apdovanojimas:

 • Komanda nugalėtoja ir komandos prizininkės apdovanojamos medaliais ir taurėmis

Registracija – info@sportorenginiai.lt

                                                   IV. VIRVĖS TRAUKIMAS

Teisėjauja Lietuvos virvės traukimo federacijos organizuojamų varžybų patirtį turintys teisėjai.

VYKDYMO LAIKAS IR VIETA:

2021m. rugsėjo25 d. Vilniaus rajonas, Juodšiliai, Mokyklos g. 9.

Varžybų programa
Nuo 10:00val. iki 10:45val. Komandų registravimas. Varžybų paraiškų pildymas.Susitikimų burtų traukimas
Nuo 10:45val. iki 10:55val. Bendra visų dalyvių rikiuotė bei rungties pristatymas. Supažindinimas su varžybų tvarka bei eiga. (Varžybų teisėjas)
Nuo 11:00 val. Rungties varžybų pradžia
  1. Moterų kategorija 5×5 svoris neribojamas
2. Vyrų kategorija 5×5 svoris neribojamas
Iki 13:30val. Rungties pabaiga. Apdovanojimai

Varžybų teisėjas dėl objektyvių priežasčių gali keisti varžybų programą.

DALYVIAI:

4.1. Rungtyje gali dalyvauti visi pageidaujantys, neturintys sveikatos problemų (asmeniškai atsako už savo sveikatą ir jos būklę), neapsvaigę nuo alkoholinių ar psichotropinių medžiagų, medikamentų.

4.2. Komandos, maksimali sudėtis gali būti 7 dalyviai be svorio apribojimų (5 traukėjai+1 atsarginis sportininkas bei komandos vadovas).

4.3. Rungtyje naudojamos avalynės apribojimai – neleidžiama naudoti spec. virvės traukimo batų ar batų su metaliniais kulnais (padais), bei kita avalynė kurioje yra iš pado išsikišantys smaigai ir pan. (pvz. futbolo batai)

RUNGTIES ORGANIZAVIMAS IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMO TVARKA:

5.1. Jei dalyvauja 4–6 komandos rungtis, vykdoma vieno rato sistema, susitikimo metu vykdomi 2 traukimai. Po visų rato varžybų I vietą užėmusi komanda susitinka su II vietą užėmusia komanda ir kovoja dėl I-osios vietos. III vietą po visų rato varžybų užėmusi komanda susitinka su IV vietą užėmusia komanda – šios komandos kovoja dėl III vietos. Kovojant dėl prizinės vietos lygiųjų atveju vykdomas 3 traukimas

5.2. Jei dalyvauja 3 komandosrungtis vykdoma 2-jų ratų sistema – komandos iš viso 2 kartus susitinka tarpusavyje (per du ratus).

5.3. Jei dalyvauja2komandos – komandos susitinka ir tarpusavyje virvės traukimo metu išsiaiškina kuri stipresnė. Iš viso galimi 3 traukimai (lygiųjų atveju).

5.4. Jeigu rungtyje dalyvauja 7 ir daugiau komandų, komandos burtų būdu (komandos atstovai pas teisėją traukia lapelius) skirstomos į du pogrupius. Pogrupiuose I–II  vietas užėmusios komandos (viso 4) toliau varžosi olimpine 1 minuso sistema – kur pogrupiuose I-ąją vietą užėmusi  komanda susitinka su kito pogrupio 2 vietos laimėtoja.  Lygiųjų atveju vykdomas trečias – lemiamas traukimas. Jei komandos neskirstomos į  pogrupius protokole jos surašomos eilės tvarka pagal svėrimo laiką.

5.5. Už pergalę (2:0) komanda gauna 3 taškus, pralaimėjusi (0:2) – 0 taškų. Už lygiąsias (1:1) skiriama po 1 tašką kiekvienai komandai. Laimi  komanda surinkusi daugiausiai taškų. Jei taškų suma vienoda, aukštesnė vieta atitenka komandai aukštesnę vietą užims komanda, kuri turi mažiau įspėjimų (nesąžiningas traukimas sėdint ant žemės, virvės blokavimas, per ankstyva traukimo pradžia nesulaukus signalo traukti, inkaro pastovus rėmimasis ranka į žemę, neleistinų priemonių virvės fiksavimui prie kūno naudojimas), jei įspėjimų skaičius vienodas, tada aukštesnė vieta atiteks taikurios svoris yra mažesnis (vizualiai, jei reikia organizuojamas komandų pasvėrimas).

Susitikimo traukimo metu komandai gavusiai 3 įspėjimus (teisėjas įspėjimus rodo nuo įspėtos komandos artesnės rankos pirštais) tame traukime skiriamas pralaimėjimas.

5.6. Drausmė. Komandos ir žiūrovai skatinami elgtis mandagiai ir netoleruoti kaip savo komandos narių taip ir juos palaikančių keikimąsi aikštelėje, agresyvius veiksmus dalyvių, priešininkų, organizatorių ir teisėjų atžvilgiu. Agresyviais veiksmais laikomi minėtų asmenų užgauliojimas garsu, tyčinis rėkimas ir keiksmažodžiai aplinkinių atžvilgiu bei kiti veiksmai žeminantys žmogaus  garbę  ir orumą.

APDOVANOJIMAI: komandos, užėmusios prizines vietas, nariai apdovanojami medaliais ir taurėmis

INFORMACIJA:

7.1. Organizatoriaipritaria ir palaiko griežtas sankcijas kovoje su dopingo vartojimu sporte;

7.2. Visos rungties metu visi dalyviai privalo laikytis LR Vyriausybės nustatytų COVID-19 saugumo reikalavimų;

7.3. Klausimus dėl rungties galite teiktiel. paštu  virvelietuvoje@gmail.com 

7.4. Nuostatai parengti pagal Lietuvos virvės traukimo federacijos organizuojamų varžybų taisykles.

V. SVARSČIO KĖLIMAS

…………………..

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinio asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Juodšilių ruduo“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto svetainės juodsiliai.lt  valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą juodsiliai.lt   svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Juodšilių ruduo“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
  3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
  3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
  3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
 4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu juodsiliai.lt . Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 7. Dalyvio duomenys saugomi:
  1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
  7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
  7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
 8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija “Sporto renginiai” leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@sportorenginiai.lt
 10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS