Menu

Kroso reglamentas

JUODŠILIŲ KROSO 

NUOSTATAI

 BENDROJI DALIS

Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių seniūnija, Lietuvos lengvosios atletikos bei asociacija „Sporto renginiai“ 2017 m. balandžio 8 d. rengia sporto šventę „VRKU Juodšilių duatlonas“

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.

 1. Populiarinti lengvąją atletiką bei bėgimą Lietuvoje.
 2. Gausinti masinių renginių kiekį Vilniaus rajone, didinti rajono gyventojų aktyvumą.
 3. Skatinti sportą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 4. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių sportininkus.

RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius;
 2. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti varžybas ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
 3. Paruošti varžyboms trasą.

VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2017 m. balandžio 8 d., Vilniaus r., Juodšiliai, Mokyklos g. 9.

12.00 val. – 4 km, 8 km ir 12 km kroso bėgimai

Apdovanojimai po rungties

DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (taip pat – ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų bei tai patvirtina savo parašu. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. 4 km, 8 km ir 12 km kroso rungtyse gali dalyvauti visi norintys.
 4. 12 km dalyvių amžiaus grupės:

Vyrai

Moterys

V

 Bendra grupė M Bendra grupė

V40

1968-1977 M40 1968-1977

V50

1958-1967 M50

1958-1967

V60 1948-1957 M60

1948-1957

V70 1947 ir vyresni M70

1947 ir vyresnės

   SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 5. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 6. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 7. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 EUR mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (varžybų direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

 APDOVANOJIMAI

12 km kroso apdovanojimai:

 1. 1 vieta – 100 eurų.

2 vieta – 70 eurų.

3 vieta – 50 eurų.

2. Amžiaus grupių (V40 – V70 ir M40 – M70) – informacija ruošiama.

3. Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

8 km kroso apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami – informacija ruošiama
 2. Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

4 km kroso dalyviai apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – informacija ruošiama
 2. Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

8 km ir 12 km kroso bėgimo dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

1.užsiregistravusiems iki 2017 m. iki kovo 11 d. – 6 EUR;

2.užsiregistravusiems 2017 m. kovo12 d. – balandžio 6 d. – 10 EUR;

3.užsiregistravusiems 2017 m. balandžio 7 – 8 d. – 15 EUR;

4 km kroso rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

1.užsiregistravusiems iki 2017 m. iki kovo 11 d. – 3 EUR;

2.užsiregistravusiems 2017 m. kovo12 d. – balandžio 6 d. – 6 EUR;

 1. užsiregistravusiems 2017 m. balandžio 7 – 8 d. – 10 EUR;

 

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos SPORTO RENGINIAI atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank arba per paysera mokėjimo sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jam bus atsiustas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – juodsiliai.lt
 2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2017 metų balandžio 7 d. 24.00 val.
 3. Dalyvių numerius atsiimti galėsite balandžio 7 d. nuo 15 iki 19 val. parduotuvėje „Maratonas“, Ateities g. 33, Vilnius.
 4. Registruotis ir atsiimti dalyvių numerius bus galima ir renginio dieną, balandžio 8 d. Juodšilių kultūros namuose nuo 9 iki 11 val.
 5. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

VARŽYBŲ TRASA

Varžybos vyks Juodšilių miestelio apylinkėse.

Kroso bėgimas:

Startas Juodšilių stadione, Mokyklos g. 9

1 rato ilgis – 4 km

Trasos danga – miško takas – 93 %, žvyrkelis – 5 %, asfaltas – 2 %, 1 upeliukas

Trasa gali keistis pavasarį, atsižvelgus į gamtos sąlygas ir miško kirtimo darbus