Menu

Duatlono reglamentas

 KROSO DUATLONO

NUOSTATAI

 BENDROJI DALIS

Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių seniūnija, Lietuvos triatlono federacija, bei asociacija „Sporto renginiai“ 2018 m. balandžio 7 d. rengia sporto šventę “Juodšilių pavasaris”

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.

Populiarinti triatloną, dviračių sportą bei bėgimą Lietuvoje.

Gausinti masinių renginių kiekį Vilniaus rajone, didinti rajono gyventojų aktyvumą.

Skatinti sportą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių sportininkus.

RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.

Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti varžybas ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.

Paruošti varžyboms trasą.

VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2018 m. balandžio 7 d., Vilniaus r., Juodšiliai, Mokyklos g. 9.

11.00 val. – kroso duatlonas – 8 km bėgimas + 30 km važiavimas dviračiu + 4 km bėgimas. Varžybų laiko limitas 3 val. 30 min.

11.00 val. – kroso duatlono estafetė – 8 km bėgimas (1 dalyvis) + 30 km važiavimas dviračiu (antras dalyvis)+ 4 km bėgimas (1 dalyvis). Registruojant komandą, abiems dalyviams būtina nurodyti visiškai identišką komandos pavadinimą.

13:30 – Vaikų kroso duatlonas – 600 m bėgimas + 2 km važiavimas dviračiu + 300 m bėgimas.

Apdovanojimai po rungties.

DALYVIAI

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (taip pat – ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų bei tai patvirtina savo parašu. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

Duatlono amžiaus grupės:

 Vyrai  Moterys
 V   2000 ir vyresni  M   2000 ir vyresnės
 V40  1969-1978  M40  1969-1978
 V50  1959-1968  M50  1959-1968
 V60  1949-1958  M60  1949-1958
 V70  1948 ir vyresni  M70  1948 ir vyresnės
JV 2004 – 2001 JM 2004 – 2001

Vaikų duatlone – gali startuoti 2005 m ir jaunesni vaikai

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.

Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.

Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

Visi duatlono dalyviai važiuodami dviračiu privalo dėvėti apsauginį šalmą.

Sportininkai, pažeidę taisykles (ne vietoje padėjus inventorių ar naudojant pašalinę pagalbą), pirmą kartą stabdomi 15 sek. bauda, po pakartotinio pažeidimo – diskvalifikuojami.

Važiavimo dviračiu rungtyje rekomenduojama naudoti kalnų (MTB) dviratį.

Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 EUR mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (varžybų direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

 APDOVANOJIMAI

Duatlono rungties apdovanojimai:

Informuosime vėliau…

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

Duatlono estafetės apdovanojimai:

Informuosime vėliau…

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

Vaikų duatlono dalyviai apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Juodšilių ir Valčiūnų mokyklų mokiniams startinio mokesčio nėra. Nemokama registracija galioja iki balandžio 1 d.

Duatlono rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

Užsiregistravusiems iki 2018 m. sausio 31 d. – 10 €

Užsiregistravusiems 2018 m. iki balandžio 6 d. –  15 €

Užsiregistravusiems 2018 m. balandžio 7 d. – 20 €

Duatlono estafetės rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

Užsiregistravusiems iki 2018 m. sausio 31 d. . – 16 € (komandos nariui 8 €)

Užsiregistravusiems 2018 m.  iki balandžio 6 d. –  26 € (komandos nariui 13 €)

Užsiregistravusiems 2018 m. balandžio 7 d. – 36 € (komandos nariui 18 €)

Vaikų duatlono rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

Užsiregistravusiems iki 2018 m. sausio 31 d. – 3 €.

Užsiregistravusiems 2018 m. iki balandžio 6 d. –  5 €

Užsiregistravusiems 2018 m. balandžio 7 d. – 7 €

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos SPORTO RENGINIAI atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank arba per paysera mokėjimo sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jam bus atsiustas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje www.juodsiliai.lt

Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2018 metų balandžio 6 d. 24.00 val.

Registruotis ir atsiimti dalyvių numerius bus galima ir renginio dieną, lapkričio 18 d. Juodšilių kultūros namuose nuo 9 iki 11 val.

Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

VARŽYBŲ TRASA

Varžybos vyks Juodšilių miestelio apylinkėse.

Duatlonas ir duatlono estafetė:

Startas Juodšiliuose, Mokyklos g. 9.

  1. Bėgimas – 2 po 4 km.
  2. Važiavimas dviračiu – 2 ratai po 15 km.
  3. Bėgimas – 1 ratas – 4 km.

Miško takai ir pievos – __ %, žvyrkelis – __ %, asfaltas –  1 %,

 

Varžybų trasa bus tikslinama pavasarį, atsižvelgus į gamtos sąlygas ir miško kirtimo darbus.